Zalety wykorzystania Optymalizmu

Home \ Zalety wykorzystania Optymalizmu

Zalety płynące z dyskusji na temat optymalizmu dla człowieka są niepoliczalne.

Optymalizm w zastosowaniu ;

 • tworzy siłę, energię optymalną łącząc ludzi dobrej woli w jeden rodzaj ludzki.
 • ułatwia odróżnianie dobra od zła, zdrowia od choroby, mądrości od głupoty, miłości od nienawiści
 • pomaga przywrócić utracone zdrowie,
 • ułatwia odkrycie ścieżki prowadzącej do poznania własnego ja,
 • pozwala odkryć naturalne przeznaczenie w życiu,
 • wzmacnia umiejętność odróżniania dobra od zła,
 • leczy zaburzenia mentalności w człowieku przywracając równowagę ocen dobro – zło,
 • przywraca zdolność widzenia wielowymiarowego, materia – duch,
 • usprawnia rozumowanie i pojmowanie rzeczywistości,
 • wynosi człowieka na wyższy szczebel mądrości,
 • wyzwala pozytywną siłę witalną – Energię Optymalną w człowieku, która czyni go istotą bilogiczno-duchową,
 • przywraca naturalną, genetyczną ewolucję biologiczną człowieka,
 • odkrywa przed człowiekiem jego naturalne osobiste talenty i funkcje społeczne,
 • niesie rewolucyjne rozwiązania technologiczne, usprawnia wszystkie dziedziny nauki oraz systemy funkcjonowania Państw,
 • niesie rewolucyjne rozwiązania w systemie medycznym,
 • rewolucjonizuje przemysł spożywczy i konsumpcyjny,
 • integruje ludzi na Ziemi bez względu na rasę, religię i pochodzenie w ramach wypracowania wspólnego dobra światowego dla zachowania rodzaju ludzkiego,
 • kreuje przestrzeń intelektualną pozwalającą podnosić i rozwiązywać trudne tematy związane z humanizmem, etyką, filozofią, polityką, religią etc.