O optymalizmie

Home \ O optymalizmie

 

Optymalizm jest narzędziem interpretującym rzeczywistość, która otacza człowieka. Opracowałem go po to, aby każdy kto poszukuje prawdy, odpowiedzi na swoje egzystencjalne pytania, mógł je szybciej odnaleźć. Cierpienie i ból ludzi z którymi miałem i mam do czynienia oraz często moja bezradność i niewiedza w niesieniu pomocy innym, skłoniła mnie do opracowania takiego narzędzia – lekarstwa, które łącząc potencjał opisanej w książce Energii Optymalnej ludzi ze sobą, umożliwiałby szybszy niż się to powszechnie robi, powrót człowieka do wartości zdrowia, mądrości i miłości (optymalizmu).

Życie człowieka jest biologiczno-duchową formą doświadczania dobra i zła, która jak się przekonasz, ma swoją przyczynę.  Aby umożliwić Ci jej poznanie oraz zrozumienie, wiedząc, że każdy z nas ma skłonność do popadania w skrajności, będziesz musiał nauczyć się zachować pewien dystans pomiędzy nimi. To właśnie on – optymalizm – ułatwiać ci będzie osiąganie własnych celów życiowych i pozwoli na zrozumienie tego, co dotychczas było przed tobą ukryte. W ten oto sposób powstał termin „optymalizm” określający uniwersalne lekarstwo, które poprzez wypośrodkowanie napięć pomiędzy napotykanymi przez Ciebie skrajnościami pozwali Ci lepiej myśleć i działać zgodnie z własnym przeznaczeniem. Optymalizm to nic innego jak wypośrodkowanie, zrównoważenie tego, co już jest. To arystotelesowski „złoty środek”, który umożliwia każdemu bezpieczne poruszanie się po linii własnego przeznaczenia. Może odnosić się do stanu równowagi pomiędzy poznanymi przez człowieka skrajnościami, określać na skali MOM poziom bezpiecznego życia społecznego, a także opisywać epokę lub środowisko, w których powinien żyć człowiek.

Optymalizm jest uniwersalnym lekarstwem na problemy XXI wieku. Widoczny na SKALI MOM stanowi unikatowy wyznacznik pozytywnego poziomu nurtu życia ludzi, gwarantujący utrzymanie i zachowanie zdrowia, życiowej mądrości, poczucia dobra i miłość w człowieku oraz całokształtu czynników warunkujących żywot ludzki. Konsekwencją podążania ścieżką optymalizmu jest osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy ciałem i duszą, będącym wyrazem świadomego i naturalnego odkrywania własnego przeznaczenia.

W procesie stosowania zasad optymalizmu wyzwala się Energia Optymalna będąca właściwym paliwem ciała i duszy człowieka. Warto ją okryć w sobie i o niej dyskutować, ponieważ ta siła witalna ludzi, zdolna jest normalizować decyzje, zachowania i relacje międzyludzkie zgodnie z pozytywnymi zasadami humanizmu i pokoju.

W świecie zdominowanym przez negatywizm myślowy człowieka, spowodowany chorobami cywilizacyjnymi, problemami rodzinnymi, trudnościami egzystencjalnymi ludzi, w obliczu politycznych niuansów międzynarodowych, konfliktów wojennych i ogromu cierpienia narodów, optymalizm widoczny na skali MOM, staje się doskonałym środkiem naprawy społecznych zaburzeń. Optymalizm który Państwu proponuję jest więc punktem wyjścia do osiągnięcia normalnego, szczęśliwego życia indywidualnego i ogólnospołecznego w skali świata.

 

Piotr Kraus