Energia Optymalna

Home \ Energia Optymalna

Energia Optymalna (E.O.) to siła witalna, która umożliwia powrót do własnej świadomości. Najszybciej definiuje ją zasada “w zdrowym ciele zdrowy duch”. E.O. jest tą siłą, której każdy człowiek, niezależnie od rasy i wyznania, potrzebuje do codziennego, zdrowego i rozumnego życia. Odpowiada za prawidłowy i stabilny rozwój biologiczno-duchowy człowieka. Kiedy w nim działa, utrzymuje jego zdrowie i prowadzi poprzez mądrość, do odkrycia źródła miłości – Boga Ojca. Jej brak sprawia, że człowieka stopniowo nawiedzają uczucia lęku, wstydu i strachu. Nacechowane minimalizmem doprowadzają do powstania chorób z autoagresji, które kiedy nie są właściwie leczone, staną się przyczyną wcześniejszej śmierci człowieka a także całego rodzaju ludzkiego. Opisując Energię Optymalną, nie odkrywam niczego nowego. Pragnę tylko podkreślić jej znaczenie jako tej siły, która obecnie działając w każdym człowieku, może doprowadzić do rozwiązań wielu problemów z jakimi ludzkość zmaga się na co dzień.

Więcej w książce…