Dlaczego Optymalizm?

Home \ Dlaczego Optymalizm?

Ludzkość od wieków poszukuje arystotelesowskiego złotego środka, który pozwoliłby przeciętnemu człowiekowi być zdrowym, szczęśliwym i żyć do późnych lat w pomyślności. Te życzenia, które przyjęło się składać solenizantom w dniu ich urodzin, teraz, dzięki zrozumieniu wiedzy o optymalizmie, można je świadomie i śmiało urzeczywistniać.

Jesteśmy wszyscy częścią rodzaju ludzkiego, który zboczył ze swej pierwotnej normy. Doskonale to przedstawia Stanisław Staszic w “Rodzie Ludzkim”. Im bardziej się od niej oddala tym szybciej według prawa stwórcy ściąga na siebie nieszczęścia. “Optymalizm” jest więc takim rodzajem miary człowieka który powstał po to, aby Ci to pomóc zobrazować i tym samym uświadomić. Być może wtedy podobnie jak ja, staniesz się optymalistą i zrobisz coś, co pozwoli reszcie zechcieć wrócić do normy?

Sensem każdego, ludzkiego istnienia jest naturalne i niezburzone przeżywanie biegu życia, wzbogacone doświadczeniem w celu zrozumienia istoty wyższego dobra, miłości i szczęścia. Fundamentalnym warunkiem pozwalającym na spełnienie tych oczekiwań jest zachowanie i utrzymanie własnego zdrowia, środowiska w którym szczęśliwe życie człowieka staje się możliwe.

Niestety przeważająca większość ludzkości na Ziemi żyje daleko poza granicą doświadczania pozytywnych aspektów życia, pogrążona w niewolniczym myśleniu, chorobach i zagrożeniach cywilizacyjnych, toczących ten świat. Brak indywidualnej wiedzy i naukowych recept na dokonanie poprawy problemów natury egzystencjalnej współczesnego człowieka i świata, prowadzi rodzaj ludzki ku przepaści w atmosferze cywilizacyjnego ZŁA.
Współczesny czas ziemskiej cywilizacji pokazuje ludziom myślącym, poszukującym i uduchowionym wady gatunku Homo Sapiens. Wady te nieustannie tworzą kolejne hybrydy problemów ludzkich zagrażając zachowaniu zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.

Na ratunek człowiekowi przychodzi OPTYMALIZM – uniwersalne lekarstwo na problemy XXI wieku. Zawiera on wiedzę o konkretnej energii, zdolnej rozwiązywać wszelkie obecne egzystencjalne problemy z którymi nawet współcześni ludzie nie radzą sobie na co dzień. W czasach nadciągających ciemnych chmur nad rodzajem ludzkim, które niosą społeczeństwom wizję redukcji populacji oraz III wojnę światową, optymalizm zwiastuje promienne blaski pozytywnej przyszłości, szczególnie dla tych, którym możliwość wykorzystania własnego rozumu na rzecz integracji rodzaju ludzkiego jest szczególnie bliska.