Dlaczego Optymalizm?

Home \ Dlaczego Optymalizm?

Ludzkość od wieków poszukuje arystotelesowskiego złotego środka, który pozwoliłby każdemu człowiekowi być zdrowym, szczęśliwym i żyć w pomyślności. Te życzenia, które każdy składa każdemu w dniu urodzin, już wkrótce, dzięki zrozumieniu wiedzy o optymalizmie będzie można świadomie je urzeczywistniać. Życie człowieka jest darem, które może docenić jedynie osoba zdrowa na ciele i duszy. Sensem każdego, ludzkiego istnienia jest naturalne i niezburzone przeżywanie biegu życia, wzbogacone doświadczeniem w celu zrozumienia istoty dobra, miłości i szczęścia. Fundamentalnym warunkiem pozwalającym na spełnienie tych oczekiwań jest zachowanie i utrzymanie własnego zdrowia.

Niestety przeważająca większość ludzkości na Ziemi żyje daleko poza granicą doświadczania pozytywnych aspektów życia, pogrążona w chorobach i zagrożeniach cywilizacyjnych, toczących ten świat. Brak indywidualnej wiedzy i naukowych recept na dokonanie poprawy problemów natury egzystencjalnej współczesnego człowieka i świata, prowadzi rodzaj ludzki ku przepaści w atmosferze cywilizacyjnego ZŁA.
Współczesny czas ziemskiej cywilizacji pokazuje ludziom myślącym, poszukującym i uduchowionym wady gatunku Homo Sapiens. Wady te nieustannie tworzą kolejne hybrydy problemów ludzkich zagrażając zachowaniu zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.

Na ratunek człowiekowi przychodzi OPTYMALIZM – uniwersalne lekarstwo na problemy XXI wieku. Zawiera on wiedzę o energii zdolnej rozwiązywać wszelkie obecne egzystencjalne problemy z którymi ludzie nie radzą sobie na co dzień. W czasach nadciągających ciemnych chmur nad rodzajem ludzkim, które niosą społeczeństwom wizję redukcji populacji oraz III wojnę światową, optymalizm zwiastuje promienne blaski pozytywnej przyszłości, szczególnie dla tych, którym możliwość wykorzystania własnego rozumu na rzecz integracji międzyludzkiej jest szczególnie bliska.