Dla Kogo?

Home \ Dla Kogo?

Optymalizm skierowany jest do każdego człowieka poszukującego odpowiedzi i pomocy na trudy życia i istnienia w tym;

 • dla pacjentów, ludzi chorych, którzy cierpią z powodu chorób cywilizacyjnych,
 • dla osób pokrzywdzonych losowo z powodu naruszenia instytucji i dobra rodziny,
 • dla osób żyjących w negatywnych środowiskach społecznych,
 • dla osób żyjących w minimalizmie egzystencjalnym, którzy doświadczają na co dzień uczucia lęku, wstydu i niedostatku,
 • dla służb medycznych, którym optymalizm przynosi rozwiązania w poznaniu przyczyn chorób ludzkich oraz zastosowania skutecznych, tanich metod ich leczenia,
 • dla głosicieli religijnych, duchownych i wiernych, którym optymalizm przynosi głębsze zrozumienie istoty stworzenia,
 • dla nauczycieli, którym optymalizm pozwala na rozumne i świadome przygotowanie młodszych pokoleń do wejścia w dojrzałość, z maksymalnym wykorzystaniem indywidualnych talentów uczniów,
 • dla ewolucjonistów, antropologów, którym optymalizm dostarcza informacji o przyczynie i czasie powstania człowieka a także jego celu ewolucji na Ziemi,
 • dla osób poszukujących zrozumienia sensu swojego życia na Ziemi,
 • dla osób poszukujących odpowiedzi na pytanie jak powstał wszechświat i jakie jest jego znaczenie w odniesieniu do człowieka
 • dla osób które wierzą w istnienie DUSZY lub chciałyby się przekonać, że ona istnieje,
 • dla osób, które wyznają zasadę „nikt z nas nie wie wszystkiego ale razem wiemy więcej”,
 • dla wszystkich ludzi dobrej woli, którym optymalizm stwarza Mapę wzajemnej integracji