Mamy "Kryzys" - od czego zacząć?

Home \ Refleksje - Tu i Teraz \ Mamy “Kryzys” – od czego zacząć?

Naprawę społeczeństwa, czyli inaczej wyjście z pierwotnego kryzysu ludzkości trzeba zacząć od wzmacniania wartości Zdrowia wokół siebie. Po nim możliwe stanie się opanowanie wartości Mądrości, aby dzięki niej, zachowanie wartości Miłości w rodzaju ludzkim stało się zrozumiałe dla wszystkich. Taki plan mają dla Państwa optymaliści.

Wiedza dra Kwaśniewskiego jest ważna dla ludzi chorych oraz tych, którzy stoją na straży systemu zdrowia w Polsce i na świecie. Przypomina  żyjącym, że aby dobrze żyć “tu i teraz”, trzeba co nieco wiedzieć o paliwie dla swojego mózgu. Bez wiedzy o nim nic dobrego się nie wydarzy, ponieważ lepsze paliwo oznacza utrzymanie właściwego myślenia w normie a wiadomo przecież że “jak człowiek myśli tak ma“, a to jak myśli zależy od tego czym karmi swoje ciało i umysł.

Wszystkie patologie, ludzkie grzechy i grzeszki biorą się “z głodu”, którym jest odstępstwo od normy – optymalizmu. Głód stale dominuje w życiu rodzaju ludzkiego i jest przyczyną wpadania w Strefię MINUS, co uwidacznia się w postaci powstawania w nim chorób, konfliktów czy wojen. Głodnych ludzi przejmują Ci, którzy tworzą warunki do ich zaspokojenia, lecz czy oni działają zgodnie z wolą Stwórcy rodzaju ludzkiego, czy może dezinformują ich, aby móc stale na nich pasożytować? 

Kiedy pojawia się głód, kryzys, odstępstwo od normy w którym brakuje możliwości zaspokojenia swoich potrzeb,  sytuacja zmusza człowieka do poszukiwania i korzystania z zamienników. Im więcej ludzie poświęcają czasu na tworzenie nowych zamienników pierwotnego paliwa – Energii Optymalnej, tym szybciej zapominają o źródle swojej egzystencji i tym bardziej pogłębiają swoje odstępstwo od normy. W oczach optymalisty taka sytuacja odbiegania od naturalnej lini ewolucji człowieka, uwidacznia mozolenie się rodzaju ludzkiego na próżno i stratę czasu na powrót człowieka do normalności. Co jest tego przyczyną?

“…dopóki ludzie sami i świadomie nie odkryją lekarstwa na grzech pierworodny upadkom cywilizacji, kryzysom zdrowotnym i społecznym  nigdy nie będzie końca.”

Według wiedzy dra Kwaśniewskiego przyczyną stale towarzyszącego głodu ludzi na Ziemi jest grzech pierworodny, czyli “owoc poznania z drzewa dobra i zła”. Dlatego optymalista na nim skupia swoją uwagę i stwierdza, że “dopóki ludzie sami i świadomie nie odkryją na niego lekarstwa upadkom cywilizacji, kryzysom zdrowotnym i społecznym  nigdy nie będzie końca”.

Skoro człowiek żył kiedyś w raju, jak podaje biblia, to znaczy, że w przeszłości  egzystował już w czasie w którym znał na tyle prawdę, aby dobrze żyć od narodzin aż do późnej starości, zgodnie z naszą natura stworzenia oraz wolą swojego Stwórcy. Mało tego znał Go dobrze.

Ten czas minął a optymalista poszukując przyczyny takiego zjawiska, będzie drążył ten temat, aż ostatecznie znajdzie odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się stało i co było tego przyczyną? Dzięki wiedzy dra Jana Kwaśniewskiego, sprawdzając ją na sobie, mogliśmy jako optymalni  przekonać się, że jesteśmy blisko zrozumienia przyczyny wadliwego myślenia rodzaju ludzkiego. 

Z powodu zatrucia mózgu człowieka, którego dopuścił się szkodnik rodzaju ludzkiego, znany jako “szatan”, Iblis” mamy do dziś sytuacje jaką mamy. Jego potomkowie żyją jako “drugie ziarno” z nami i stale przeszkadzają w powrocie ludzi do optymalizmu, właściwego poziomu życia społecznego.

Żyjemy w Strefie MINUS, poniżej normy nie wiedząc nawet o tym. Stale kontrolowani przez zainfekowane jadem pasożyta instytucje życia społecznego, jak pisze prorok Izajasz,  “mozolimy się na próżno i tworzymy dzieci na zgubę”. PasRodzLudz dąży bowiem stale do totalnej kontroli nad rodzajem ludzkim i nie spocznie dopóki nie zrealizuje swoje planu.

Jak odkryłem, w tym celu posługuje się także promocją odwrotnej do zalecanej przez optymalistów, wiedzy dietetycznej. To znaczy, że WHO zaleca dokładnie do jedzenia to co czyni pacjenta słabym i ograniczonym rozumowo, po to, aby go uzależnić od wpływów przemysłu farmaceutycznego.

Wobec takiej sytuacji rodzaj ludzki nadal musi szukać odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyny utraty ich zdrowia. A ponieważ szuka odpowiedzi w oparciu o nieznającego przyczyny chorób ministra zdrowia , będącego na usługach pasożyta rodzaju ludzkiego, nigdy jej znaleźć nie będzie mógł .

Dlatego optymaliści proponują rozwiązanie, którym jest Dietetyka Optymalna. Daje ona dziś Państwu naukowe dowody na to co czyni człowieka odpornym i zdrowym zarówno fizycznie jak i psychicznie.

W czasie kiedy poszukuje się szczepionki na Korona Wirusa nikt nie szuka lekarstw na wiele innych chorób, które są od niego znacznie groźniejsze. Cukrzyca, miażdżyca, choroby przewodu pokarmowego wyrządzają znacznie więcej szkody rodzajowi ludzkiemu, ponieważ ograniczają jego właściwe myślenie sprowadzając go do roli niewolnika systemu medycznego za którym stoi pasożyt rodzaju ludzkiego.

Rozwiązanie przynosi  “Dietetyka Optymalna”, która jako alternatywny wybór specjalizacji zawodu lekarza w Polsce na tyle rozjaśnia pacjentom umysły, że możliwe stają się nie tylko ich rozwiązania własnych problemów zdrowotnych ale także tych w z wielu dziedzin życia społecznego. Dlaczego? Ponieważ dostarczając lepszego paliwa dla ich mózgu, pacjent naturalnie i zgodnie z własnym przeznaczeniem zaczna leczyć problemy przyczynowo zamiast usuwać tylko ich skutki.

Czym jest zatem głód rodzaju ludzkiego oraz co powoduje wszelkiego rodzaju kryzysy w jego życiu, obrazuje STREFA MINUS na skali MOM. Jak z niego się wydostać obrazuje Strefa PLUS. Strefa Zero obrazuje natomiast to co się dzieje dobrego teraz. 

Odkąd działa w nas i przez nas tzw. grzech pierworodny” człowiek stracił umiejętność odróżniania dobra od zła. Jego odczucia są niewłaściwe i wykorzystywane przez pasożytów rodzaju ludzkiego. Aby to lepiej zrozumieć, proponuję zacząć od zapoznania się ze Skalą MOM, którą dla ciebie opracowałem.  Ma ona pomóc poszukiwaczom prawdy odróżniać dobro od zła i przypominać, że dobre, bezpieczne i szczęśliwe życie, staje się widoczne w Strefie Zero i PLUS. To znajduje się w Strefie Minus ma natomiast przypominać, że na tym świecie  niepotrzebne zło, negatywne emocje i wcześniejsza śmierć istnieją naprawdę.

Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do OptyClubu. To miejsce w którym ty sam możesz pomóc opymalistom obrazować zachowania rodzaju ludzkiego po to, aby te negatywne zostawić w Strefie MINUS i pamiętać, że żyjąc tu i teraz w Strefie Zero zmieniać świat na PLUS.

Autor: Piotr Kraus

POLECANE WPISY

Masz pytanie? Zadaj przez Messengera