Jeżeli się modlicie, proście wpierw o "MĄDROŚĆ".

Home \ Refleksje - Tu i Teraz \ Jeżeli się modlicie, proście wpierw o “MĄDROŚĆ”.

Jak trwoga to do Boga – mówi powiedzenie. Tak też się dzieje zgodnie z planem pasożyta rodzaju ludzkiego. W czasie panującego KoronaWirusa, kryzysu gospodarczego otrzymuje od Was zaproszenia do brania udziału w licznych mszach, uroczystościach ONLINE, których celem jest pokonanie obecnej, negatywnej sytuacji na Świecie. Pozwólcie, że się w tym temacie wypowiem.

Modlitwa jest ważna. To więź, która komunikuje człowieka z Bogiem Ojcem. Pozawala utrzymać stan Ducha, twojej duszy w dobrej kondycji, dzięki czemu człowiek może żyć zgodnie z swoim przeznaczeniem. Należy jednak pamiętać, że co za dużo to niezdrowo. W filozofii optymalizmu, każdy nadmiar i niedobór szkodzi a optymalizm, czyli środek między nimi zgodny z wolą Boga Ojca, jest rozwiązaniem.

Boga nie można oszukać i wzywać Go tylko w czasie panujących negatywnych emocji. Jego łaska wyprzedza czas i pozwala jak Noemu, Mojżeszowi zabezpieczyć się przed nadejściem “chudych lat”. W czasie więc panujących negatywnych emocji, Ci, którzy się nie przygotowali na nie, będą poddani próbie, aby Ci którzy wcześniej wiedzieli o tym co ma nadejść, mogli doświadczyć sprawiedliwości bożej.

Człowiek,  który nie czuje jeszcze obecności duchowości w sobie, który:nie ma rozeznania na to co dobre i złe, nie rozumie znaczenia ludzkiego życia w przyrodzie, swojego pochodzenia oraz przyczyny skażenia grzechem pierworodnym, stanie teraz na rozdrożu i jego los zależny będzie od sytuacji, jaką w danym czasie stworzy mu środowisko życia społecznego.

Jeżeli ster cywilizacji przejmie pasożyt rodzaju ludzkiego (PasRodzLudz), wynaturzeniowiec, kłamca, wilk w owczej skórze, Antychryst, społeczeństwo bez znajomości słowa bożego oraz co najważniejsze “mądrości bożej” stanie się jego bronią przeciwko tym ludziom, w których tli się prawda o Bogu Ojcu. Czy wiedziałeś drogi czytelniku o tym?

Skąd zatem wiesz, że modląc się, powierzasz swoją energię optymalną prawdziwemu Bogu? Czy robisz to z powodu lęku, wstydu i strachu, czy tak nakazuje Ci Bóg Ojciec, abyś mógł(a) jak nauczał Chrystus, pomagać ludziom całym swym sercem, duszą i umysłem.(Mt 22, 37-40) 

Czy wiesz zatem, że zostałeś w przeszłości swojego rodzaju wyrzucony z raju , “królestwa bożego” i do dnia dzisiejszego nadal do niego nie wchodzisz? Skąd masz zatem pewność, że to co dzieje się w czasie KoronaWirusa, kryzysu gospodarczego nie jest planowaną strategią PasRodzLudz, abyś ty sam oddał mu pokłon, jako swemu wybawcy z kłopotów?

Jeżeli sytuacja kwarantanny potrwa od 3 tygodni- do 3 miesięcy, jak nauczał Juri Bezmienov, sam wyjdziesz na ulicę i go poprosisz, aby było jak dawniej. Czy wiesz, że o to mu chodzi? Jak zamierzasz go rozpoznać i chcesz zabezpieczyć się przed jego “jadem”, którego paraliż, powoduje zwiększenie napięcia w tobie uczucia lęku, wstydu i strachu? Czy dasz się wtedy zachipować dla świętego spokoju i odebrać swoją wolność?

W swojej książce starałem się udowodnić, że uczucia “leku, wstydu i strachu” są skutkiem oddziaływania biblijnego “jabłka”” i początkiem odstępstwa od normy – królestwa bożego na Ziemi. To znaczy, że wpierw należy powrót do królestwa bożego zacząć od wyleczenia siebie z  otaczającego Cię strachu, abyś potem jako silny, wsparty przez Boga Ojca człowiek, mógł swoją pracą i talentem zniszczyć jego źródło.

Pamiętaj drogi czytelniku, że od czasu odejścia człowieka od zasad bożych,  królestwa bożego, od momentu zatrucia człowieka  jadem pasożyta rodzaju ludzkiego, na naszej planecie żyją z nami potomkowie, biblijnego węża. Kim oni są znajdziesz także w księdze Henocha. Czy wiesz, że ta sytuacja będzie trwała tak długo, aż ty  i twój rodzaj rozdepczesz mu głowę (Rdz.3. 15).?

A jak myślisz, kiedy to się wydarzy? Kiedy Ty i cały rodzaj ludzki pokonamy swojego wroga? Według moich odkryć, stanie się to w momencie, kiedy jak piszę w  biblii “żniwo dojrzeje na Ziemi”. Kiedy będzie ponownie zdolne odróżnić dobro od zła i znajdzie przez to ścieżkę powrotu do utraconego raju, królestwa bożego na Ziemi.

Czy jesteś zatem na tyle dojrzały, aby zrozumieć całą tą sytuację? Czy potrafisz sam w swoim sercu odróżnić dobro od zła, kłamstwo od prawdy, potrzebną pracę od mozolenia się na próżno? Chyba jeszcze nie, dlaczego? Ponieważ nie widzisz rozwiązania w przypadku działania KoronaWirusa i ulegasz strachowi.

Jak możesz to zrobić, skoro Twoja wiara zamiast do Boga Ojca, przekierowywana jest przez PasRodzLudz w nicość na bożki, tych co pomarli i ogólnie wieczną próbę pozbycia się lęku, wstydu i strachu?

Na świecie PasRodzLudz stworzył ludźmi wystarczająco dużo narzędzi, aby odciągnąć Cię od źródła życia, Boga Ojca. Sam zastanów się ile czasu poświęcasz dziennie, aby robić swoje, to co Duch Ci podpowiada. Bez niego stajesz się przecież słabszy, robisz to co biznesmeni ci każą, tracisz pieniądze, żyjesz na kredyt fałszywego systemu wartości i umierasz szybciej przed czasem. To co zarobisz, tracisz jak obecnej sytuacji.

Zapomniałeś już do czego zostałeś stworzony i że to Ty jak żaden z innych stworzeń na tej planecie, masz nad tym panować? (Rdz 4. 7) . Pamiętajmy, że rola PasRodzLudz polega na pasożytowaniu także na każdej z obowiązujących religii. Nie wiedząc co jest w niej dobre a co złe, sam pozwalasz karmić go swoją  wiarą w gusła, przesądy, bożki, obrazy, obrządki zapominając o najważniejszym dawcy Twego życia – Bogu Ojcu, który jest w Tobie.

Pamiętajmy, że rola człowieka, jego praca polega na robieniu swego. Masz być człowiekiem, w którym talent ma pracować dla reszty rodzaju ludzkiego. W ten sposób, kiedy zaczniesz robić swoje, żyć zgodnie z naturą, modlitwy innych zostaną wysłuchane, ponieważ Bóg może wynagrodzić Ci twój lęk, wstyd i strach jedynie pracą człowieka, który w tym wszystkim mógłby Ci pomóc.

Cudem zatem modlitwy jest to, co sprawia, że człowiek bierze się do właściwej pracy, a złą pozostawia, aby nie szkodziła innym. Abyś zatem nie modli się na próżno i tracili czas na modlitwy, które i tak niczego nie dadzą, wpierw wróć do wartości “mądrości”. To o nią proś w swoim kościele, zborze, zgromadzeniu czy własnym pokoju, ponieważ wyraźnie widzę, że to właśnie ona w tym czasie, pomoże Ci najszybciej wyjść z problemów zdrowotnych i finansowych a polskiemu rządowi z kryzysu gospodarczego.

“Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi2,
ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary:
ponieważ Bóg świadkiem jego nerek,
prawdziwym stróżem jego serca,
Tym, który słyszy mowę jego języka.” (Mdr. 1- 6)

Mądrość jest więc Duchem, podobnie jak Bóg Ojciec. Jeżeli się modlisz prawdziwie, to wiedz, że twoje prośby zostaną za każdym razem wysłuchane o czym możesz się sam przekonać, czując działanie Ducha w sobie. Dostajesz to przecież o co prosisz. Jeżeli nie otrzymujesz mądrości, to źle się modlisz, ponieważ jest warunek. Bóg jest świadkiem nerek jak pisze w księdze mądrości, prawdziwym stróżem serca, tym który słyszy mowę języka”. Jeżeli zatem zatruwasz swój organizm, osłabiasz pracę swojego serca i mózgu a z twoich ust wychodzi niepotrzebne działanie, sądzenie innych, wiedz że “mozolisz się na próżno” (Iz 65. 23).

Aby mądrość pojawiła się w człowieku, wpierw zacząć trzeba od pragnienia przywołania owego Ducha. Potem zaczynamy od modlitwy, czyli rozmowy z Duchem. “Proście a będzie wam dane” nauczał Chrystus, proś cały Narodzie o “Mądrość”. Jest ona jak pisał dra Jan Kwaśniewski, “znajomością przyczyn rzeczy”.

Czy chciałbyś zatem poznać przyczynę pojawienia się KoronaWirusa czy kryzysu gospodarczego? Jeżeli poprosisz, będziesz to jak ja wiedział i być może zachowasz się inaczej, niżby tego wymagała sytuacja narzucona przez PasRodzLudz .

“… przyda Ci się jak mnie Dieta Żółtkowa, czyli to co sprawi, że twoje nerki nie będą musiały filtrować głupoty”

W kolejnym etapie przyda Ci się jak mnie Dieta Żółtkowa, czyli to co sprawi, że twoje nerki nie będą musiały filtrować głupoty. Coś jeść musisz, aby żyć. Wybierz to co Ci daje długo uczucie sytości i sprawa, że nie czujesz strachu.

Jeżeli nie masz jeszcze książki: Żywienie Optymalne, zamów ją proszę w moim sklepie. W ten sposób karmisz mnie środkami, które pozwalają mi pracować dla Ciebie i poświęcać mój czas. Jeżeli poszukujesz skutecznej porady, jaki model żywienia zastosować adekwatnie do swoich problemów zdrowotnych, zamów konsultację ONLINE. Pracuje cały czas.

W pożywieniu jest lekarstwo o jakim Ci przypominam. Pomoże jak w moim przypadku wzmocnić twój organizm, abyś w czasie kryzysu, choroby, utraty odporności wzmocnił się energią z pożywienia i działał tak stabilnie, żebyś  nie ulegał(a) dalszym uczuciom: lęku, wstydu czy strachu.

Podejrzewam, że Antychryst, który przychodzi na świat, będzie miał dla was wspaniałą dietę rośliną. Jak zwierzęta trawożerne tak człowiek staje się bardziej płochliwy pod wpływem roślin. Wiemy, że ich nadmiar jest przyczyną pogłębiania się neurastenii u ludzi. Ta ofiara Kaina pobudzi ludzi do jeszcze większego odczucia lęku, wstydu i strachu oraz mozolnej pracy.

PasRodzLudz karmi się Twoim strachem, lękiem i wstydem.  Wie dobrze, że kiedy złożysz mu ofiarę Kaina, Pan nie będzie na nią patrzył i zasmuci cię to bardzo. (Rdz 4. 1). Dlatego tak bardzo bym chciał, abyś modląc się wpierw prosił(a) Boga Ojca o mądrość dla siebie, naszego Narodu oraz całego rodzaju ludzkiego.

Mądrość chciałbym, aby była w nas wszystkich. To ona sprawia, że życie ludzi staje się coraz piękniejsze i bogatsze. Dzięki niej powstają rozwiązania, które rozwiewają ciemne chmury nad nami. Prosząc o nią przybliżasz czas rozwiązań problemów dla Polski i sprawiasz, że Naród Słowian zostanie wywyższony nad inne.

Wróćcie zatem do Ducha, módlcie się o mądrość, jedzcie żółtka, więcej tłuszczu, ograniczajcie węglowodany do minimum. Składajcie Panu ofiarę Abla. Wkrótce przekonacie się, tak ja ja się przekonałem 23 lata temu, że opuszczać was zaczną niepotrzebne choroby, lęki i obawy. Dowody tego przysyłacie do mnie. Bedę je publikował dla reszty.

Stawiając na mądrość odnajdziecie drogę powrotną do Boga Ojca, która przez Chrystusa ale także przez wzmocnienie swojego organizmu, poczucie własnej wartości wyprowadzi was z trudnej sytuacji. Będziecie wtedy wiedzieć,  że sami jesteście mądrzy na tyle, aby wiedzieć co należy robić, aby nadal służyć Bogu Ojcu i całemu rodzajowi ludzkiemu.

Pamiętaj. Mamy do czynienia  z wrogiem, Pasożytem Rodzaju Ludzkiego, który pod płaszczykiem współczesnego nowego cholesterolu- KoronaWirusa, chce na ludzkich złych emocjach odebrać z waszych rąk poprzez kryzys gospodarczy władzę, po to, aby teraz jeszcze bardziej ograniczyć ludzką wolność.

Bać trzeba się Boga Ojca ale resztę trzeba wiedzieć. Nie taki diabeł straszny jak go malują, damy radę go pokonać. Znajdując lek na KoronaWirusa, nie szczepionkę a najlepsze z możliwych, pożywienie Abla, zrozumiecie co jest miłe dla Pana Boga i jakiej ofiary od was wymaga.

Nie walczymy z KoronaWirusem, tylko z własnym strachem. Pamiętajmy, że stwórca człowieka już dawno zabezpieczył go tak, aby mógł żyć bezpiecznie na tej planecie od narodzin aż do późnej starości. Wkrótce okaże się zatem, czy wirus atakuje ludzi z powodu ich odstępstwa od normy, niewłaściwego odżywiania czy jest bronią biologiczną skierowaną przeciwko człowiekowi.

W obu przypadkach potrzebna będzie mądrość. W tych trudnych chwilach, módlcie się zatem razem ze mną o mądrość dla siebie, Narodu i całego rodzaju ludzkiego. Szczególnie dla naszych rządzących, aby teraz w czasie kryzysu wykazali się nią i przez jej nakazy zadziałali tak, aby pomogli następnym pokoleniom przybliżyć czasy świetności Polski w przyszłości.

Pozdrawiam, Piotr Kraus

Autor: Piotr Kraus

POLECANE WPISY

Masz pytanie? Zadaj przez Messengera