Energia Optymalna

Home \ Energia Optymalna

Energia Optymalna jest głównym paliwem napędowym istnienia, trwania i ewolucji człowieka. To właśnie ona bierze czynny i nieprzerwany udział w prawidłowym rozwoju bilogiczno-duchowym człowieka a także odpowiada za jego umiejętność odróżniania dobra od zła. Energia Optymalna powstaje naturalnie w wyniku połączenia energii pozyskanej w procesach przemiany metabolicznej oraz subtelnej energii duchowej człowieka. Najdosadniej prawidłowość jej działania określa zasada „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Od czasu pojawienia się grzechu pierworodnego, przepływ Energii Optymalnej został znacząco zaburzony w człowieku i do dnia dzisiejszego przyczynia się do jego nędznej egzystencji społecznej i wcześniejszej śmierci ciała fizycznego.

Poszukiwanie „optymalnej” energii zdolnej właściwie i równoważnie zasilać i nasycać ciało i ducha człowieka zajmuje ludzkości już kilka tysięcy lat. Umysłami myślicieli, filozofów, przewodników duchowych jak również naukowców przez stulecia opracowano setki koncepcji, teorii, systemów ćwiczeń medytacyjnych oraz najrozmaitszych form doskonalenia i rozwoju świadomości ludzkiej by osiągać ten cel.

Wiele z nich w sposób istotny i niepodważalny wpłynęło pozytywnie na rozwój cywilizacyjny świata indywidualny rozwój każdej uspołecznionej istoty ludzkiej lecz nie uzyskano skutecznej i poprawnej recepty na właściwy przepływ Energii Optymalnej w człowieku.

Wiele narzucanych i wdrażanych systemów, szczególnie na podbudowie ideologi politycznych, tworząc przemieszane systemy filozoficzno-religijno-społeczne, sprawiły że do dnia dzisiejszego tysiące współczesnych społeczeństw i całych narodowości w sposób zamierzony i celowy odsunięto i zepchnięto w nisko wibrujące pokłady świadomości egzystencjalnej. Współczesne światowe globalne uwarunkowania gospodarczo-korporacyjne dodatkowo pogłębiają to zjawisko i tak naprawę żadna osadzona we współczesnych realiach międzynarodowych władza, nie jest zainteresowana poprawą i szukaniem sposobu na wyciąganie społeczeństw i własnych obywateli z tego nędznego zsypu emocjonalno-energetycznego, znajdującego się poniżej poziomu Energii Optymalnej. Taki stan rzeczy w kraju i na świecie jest wygodny, służy i napędza finansowe mechanizmy wzbogacania elit, finansjery i korporacji.

Tylko powrót do źródła Energii Optymalnej, co udowadnia autor w niniejszej książce jest w stanie to zmienić.